پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1197650
بیشترین: 
1200600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه امامی در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1199300 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 10:10","price":1200600},{"date":"1396/05/02 11:00","price":1200550},{"date":"1396/05/02 11:10","price":1200300},{"date":"1396/05/02 11:20","price":1200200},{"date":"1396/05/02 11:30","price":1200250},{"date":"1396/05/02 11:40","price":1199500},{"date":"1396/05/02 11:50","price":1199050},{"date":"1396/05/02 12:00","price":1199100},{"date":"1396/05/02 12:20","price":1198750},{"date":"1396/05/02 12:30","price":1198550},{"date":"1396/05/02 12:40","price":1197750},{"date":"1396/05/02 12:50","price":1197650},{"date":"1396/05/02 01:00","price":1197800},{"date":"1396/05/02 01:10","price":1198250},{"date":"1396/05/02 01:20","price":1197950},{"date":"1396/05/02 01:30","price":1198150},{"date":"1396/05/02 01:40","price":1198500},{"date":"1396/05/02 02:10","price":1198600},{"date":"1396/05/02 02:20","price":1198300},{"date":"1396/05/02 02:30","price":1198800},{"date":"1396/05/02 02:40","price":1198150},{"date":"1396/05/02 02:50","price":1198400},{"date":"1396/05/02 03:00","price":1198850},{"date":"1396/05/02 03:10","price":1198750},{"date":"1396/05/02 03:20","price":1199150},{"date":"1396/05/02 03:30","price":1198950},{"date":"1396/05/02 03:40","price":1199000},{"date":"1396/05/02 04:00","price":1198750},{"date":"1396/05/02 04:10","price":1198800},{"date":"1396/05/02 04:20","price":1198700},{"date":"1396/05/02 04:40","price":1199250},{"date":"1396/05/02 04:50","price":1199500},{"date":"1396/05/02 05:00","price":1199550},{"date":"1396/05/02 05:10","price":1199600},{"date":"1396/05/02 05:20","price":1199550},{"date":"1396/05/02 05:30","price":1199600},{"date":"1396/05/02 05:40","price":1199500},{"date":"1396/05/02 05:50","price":1199400},{"date":"1396/05/02 06:00","price":1199500},{"date":"1396/05/02 06:10","price":1199400},{"date":"1396/05/02 06:20","price":1199350},{"date":"1396/05/02 06:40","price":1199300},{"date":"1396/05/02 07:00","price":1199500},{"date":"1396/05/02 07:20","price":1199300}
بروزرسانی در تاریخ 29 تیر 1398