کمترین: 
682.8
بیشترین: 
682.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 682.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":682.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399