کمترین: 
1934.7
بیشترین: 
1934.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1934.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":1934.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399