کمترین: 
9770.6
بیشترین: 
9770.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9770.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":9770.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399