کمترین: 
8490.2
بیشترین: 
8490.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8490.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":8490.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399