کمترین: 
897.5
بیشترین: 
897.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 897.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":897.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399