کمترین: 
871.4
بیشترین: 
871.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 871.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":871.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399