کمترین: 
10817.7
بیشترین: 
10817.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10817.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":10817.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399