کمترین: 
406.5
بیشترین: 
406.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 406.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":406.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399