کمترین: 
513
بیشترین: 
513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 513 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":513}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399