کمترین: 
396.9
بیشترین: 
396.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 396.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":396.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399