کمترین: 
47.7
بیشترین: 
47.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 47.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":47.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399