کمترین: 
3454.6
بیشترین: 
3454.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3454.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":3454.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399