کمترین: 
2944.9
بیشترین: 
2944.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2944.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":2944.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399