کمترین: 
483.2
بیشترین: 
483.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 483.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":483.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399