کمترین: 
925.5
بیشترین: 
925.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 925.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":925.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399