کمترین: 
889.7
بیشترین: 
889.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 889.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":889.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399