کمترین: 
4252.9
بیشترین: 
4252.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4252.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":4252.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399