کمترین: 
3814.2
بیشترین: 
3814.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3814.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 09:59","price":3814.2}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398