کمترین: 
2.88
بیشترین: 
2.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.93 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 05:00","price":2.93},{"date":"1396/05/02 06:00","price":2.92},{"date":"1396/05/02 09:00","price":2.93},{"date":"1396/05/02 10:00","price":2.92},{"date":"1396/05/02 12:20","price":2.93},{"date":"1396/05/02 01:00","price":2.92},{"date":"1396/05/02 06:00","price":2.93},{"date":"1396/05/02 07:00","price":2.91},{"date":"1396/05/02 08:20","price":2.89},{"date":"1396/05/02 11:00","price":2.88}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399