پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1252.8
بیشترین: 
1258.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1255.40 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 02:50","price":1254.40},{"date":"1396/05/02 03:00","price":1254.50},{"date":"1396/05/02 03:10","price":1254.40},{"date":"1396/05/02 03:20","price":1254.50},{"date":"1396/05/02 03:30","price":1254.10},{"date":"1396/05/02 03:40","price":1254.90},{"date":"1396/05/02 03:50","price":1254.80},{"date":"1396/05/02 04:10","price":1255.30},{"date":"1396/05/02 04:20","price":1256.90},{"date":"1396/05/02 04:30","price":1256.80},{"date":"1396/05/02 04:40","price":1257.20},{"date":"1396/05/02 04:50","price":1257.60},{"date":"1396/05/02 05:00","price":1256.70},{"date":"1396/05/02 05:20","price":1256.10},{"date":"1396/05/02 05:30","price":1256.70},{"date":"1396/05/02 05:40","price":1255.70},{"date":"1396/05/02 05:50","price":1255.40},{"date":"1396/05/02 06:10","price":1255.50},{"date":"1396/05/02 06:20","price":1255.00},{"date":"1396/05/02 06:30","price":1255.10},{"date":"1396/05/02 06:40","price":1255.00},{"date":"1396/05/02 06:50","price":1255.10},{"date":"1396/05/02 07:10","price":1254.50},{"date":"1396/05/02 07:20","price":1254.70},{"date":"1396/05/02 07:30","price":1254.60},{"date":"1396/05/02 07:40","price":1254.80},{"date":"1396/05/02 07:50","price":1255.10},{"date":"1396/05/02 08:10","price":1255.20},{"date":"1396/05/02 08:20","price":1255.00},{"date":"1396/05/02 08:50","price":1255.20},{"date":"1396/05/02 09:00","price":1255.30},{"date":"1396/05/02 09:10","price":1255.00},{"date":"1396/05/02 09:20","price":1254.80},{"date":"1396/05/02 09:30","price":1254.90},{"date":"1396/05/02 09:40","price":1254.80},{"date":"1396/05/02 09:50","price":1254.60},{"date":"1396/05/02 10:00","price":1254.50},{"date":"1396/05/02 10:10","price":1254.80},{"date":"1396/05/02 10:20","price":1255.30},{"date":"1396/05/02 10:30","price":1255.10},{"date":"1396/05/02 10:40","price":1254.80},{"date":"1396/05/02 10:50","price":1254.20},{"date":"1396/05/02 11:00","price":1253.40},{"date":"1396/05/02 11:10","price":1253.20},{"date":"1396/05/02 11:20","price":1253.50},{"date":"1396/05/02 11:30","price":1252.80},{"date":"1396/05/02 11:50","price":1253.90},{"date":"1396/05/02 12:00","price":1254.30},{"date":"1396/05/02 12:10","price":1255.00},{"date":"1396/05/02 12:30","price":1254.30},{"date":"1396/05/02 12:50","price":1254.20},{"date":"1396/05/02 01:00","price":1254.80},{"date":"1396/05/02 01:10","price":1254.90},{"date":"1396/05/02 01:20","price":1255.00},{"date":"1396/05/02 01:30","price":1255.20},{"date":"1396/05/02 01:40","price":1256.20},{"date":"1396/05/02 02:10","price":1256.50},{"date":"1396/05/02 02:30","price":1256.60},{"date":"1396/05/02 02:40","price":1258.20},{"date":"1396/05/02 02:50","price":1257.80},{"date":"1396/05/02 03:00","price":1257.20},{"date":"1396/05/02 03:10","price":1257.40},{"date":"1396/05/02 03:20","price":1256.70},{"date":"1396/05/02 03:30","price":1257.10},{"date":"1396/05/02 03:40","price":1256.90},{"date":"1396/05/02 03:50","price":1257.10},{"date":"1396/05/02 04:10","price":1256.70},{"date":"1396/05/02 04:20","price":1257.00},{"date":"1396/05/02 04:30","price":1256.70},{"date":"1396/05/02 04:50","price":1256.80},{"date":"1396/05/02 05:00","price":1258.10},{"date":"1396/05/02 05:10","price":1258.30},{"date":"1396/05/02 05:20","price":1258.60},{"date":"1396/05/02 05:40","price":1258.00},{"date":"1396/05/02 06:00","price":1257.80},{"date":"1396/05/02 06:10","price":1256.60},{"date":"1396/05/02 06:20","price":1257.20},{"date":"1396/05/02 06:30","price":1257.10},{"date":"1396/05/02 06:40","price":1257.40},{"date":"1396/05/02 06:50","price":1257.90},{"date":"1396/05/02 07:00","price":1258.30},{"date":"1396/05/02 07:10","price":1256.90},{"date":"1396/05/02 07:20","price":1256.20},{"date":"1396/05/02 07:30","price":1255.80},{"date":"1396/05/02 07:40","price":1256.20},{"date":"1396/05/02 07:50","price":1256.10},{"date":"1396/05/02 08:00","price":1257.10},{"date":"1396/05/02 08:10","price":1257.30},{"date":"1396/05/02 08:20","price":1256.80},{"date":"1396/05/02 08:30","price":1256.60},{"date":"1396/05/02 08:40","price":1256.10},{"date":"1396/05/02 08:50","price":1254.80},{"date":"1396/05/02 09:00","price":1254.90},{"date":"1396/05/02 09:10","price":1255.50},{"date":"1396/05/02 09:20","price":1255.60},{"date":"1396/05/02 09:30","price":1255.80},{"date":"1396/05/02 09:40","price":1255.50},{"date":"1396/05/02 09:50","price":1255.70},{"date":"1396/05/02 10:00","price":1255.40},{"date":"1396/05/02 10:10","price":1255.10},{"date":"1396/05/02 10:20","price":1255.20},{"date":"1396/05/02 10:30","price":1254.90},{"date":"1396/05/02 10:40","price":1255.50},{"date":"1396/05/02 10:50","price":1255.60},{"date":"1396/05/02 11:00","price":1255.50},{"date":"1396/05/02 11:10","price":1255.60},{"date":"1396/05/02 11:20","price":1255.40},{"date":"1396/05/02 11:40","price":1255.20},{"date":"1396/05/02 11:50","price":1255.40}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398