پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
493438
بیشترین: 
495736
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 494882 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 02:40","price":494265},{"date":"1396/05/02 02:50","price":493871},{"date":"1396/05/02 03:00","price":493911},{"date":"1396/05/02 03:10","price":493871},{"date":"1396/05/02 03:20","price":493832},{"date":"1396/05/02 03:30","price":493793},{"date":"1396/05/02 03:40","price":494108},{"date":"1396/05/02 03:50","price":494029},{"date":"1396/05/02 04:00","price":494068},{"date":"1396/05/02 04:10","price":494147},{"date":"1396/05/02 04:20","price":494817},{"date":"1396/05/02 04:30","price":494895},{"date":"1396/05/02 04:40","price":494974},{"date":"1396/05/02 04:50","price":495092},{"date":"1396/05/02 05:00","price":494777},{"date":"1396/05/02 05:10","price":494738},{"date":"1396/05/02 05:20","price":494620},{"date":"1396/05/02 05:30","price":494777},{"date":"1396/05/02 05:40","price":494383},{"date":"1396/05/02 05:50","price":494147},{"date":"1396/05/02 06:00","price":494305},{"date":"1396/05/02 06:10","price":494226},{"date":"1396/05/02 06:20","price":494108},{"date":"1396/05/02 06:30","price":494068},{"date":"1396/05/02 06:40","price":494186},{"date":"1396/05/02 07:00","price":494226},{"date":"1396/05/02 07:10","price":493911},{"date":"1396/05/02 07:20","price":493989},{"date":"1396/05/02 07:40","price":494068},{"date":"1396/05/02 07:50","price":494147},{"date":"1396/05/02 08:00","price":494186},{"date":"1396/05/02 08:10","price":494265},{"date":"1396/05/02 08:20","price":494147},{"date":"1396/05/02 08:30","price":494186},{"date":"1396/05/02 08:50","price":494226},{"date":"1396/05/02 09:00","price":494265},{"date":"1396/05/02 09:10","price":494147},{"date":"1396/05/02 09:20","price":494029},{"date":"1396/05/02 09:30","price":494068},{"date":"1396/05/02 09:40","price":494029},{"date":"1396/05/02 09:50","price":493989},{"date":"1396/05/02 10:10","price":494068},{"date":"1396/05/02 10:20","price":494265},{"date":"1396/05/02 10:30","price":494186},{"date":"1396/05/02 10:40","price":494068},{"date":"1396/05/02 10:50","price":493477},{"date":"1396/05/02 11:00","price":493517},{"date":"1396/05/02 11:10","price":493438},{"date":"1396/05/02 11:20","price":494028},{"date":"1396/05/02 11:30","price":493608},{"date":"1396/05/02 11:40","price":493516},{"date":"1396/05/02 11:50","price":494199},{"date":"1396/05/02 12:00","price":494133},{"date":"1396/05/02 12:10","price":494304},{"date":"1396/05/02 12:20","price":494055},{"date":"1396/05/02 12:30","price":494016},{"date":"1396/05/02 12:40","price":493976},{"date":"1396/05/02 12:50","price":493950},{"date":"1396/05/02 01:00","price":494239},{"date":"1396/05/02 01:10","price":494081},{"date":"1396/05/02 01:20","price":493977},{"date":"1396/05/02 01:30","price":494265},{"date":"1396/05/02 01:40","price":494633},{"date":"1396/05/02 02:10","price":494843},{"date":"1396/05/02 02:20","price":494948},{"date":"1396/05/02 02:30","price":494882},{"date":"1396/05/02 02:40","price":495447},{"date":"1396/05/02 02:50","price":495578},{"date":"1396/05/02 03:00","price":495315},{"date":"1396/05/02 03:10","price":495394},{"date":"1396/05/02 03:20","price":495092},{"date":"1396/05/02 03:30","price":495171},{"date":"1396/05/02 03:40","price":495132},{"date":"1396/05/02 03:50","price":495250},{"date":"1396/05/02 04:00","price":495237},{"date":"1396/05/02 04:10","price":495105},{"date":"1396/05/02 04:20","price":495171},{"date":"1396/05/02 04:30","price":495013},{"date":"1396/05/02 04:40","price":495118},{"date":"1396/05/02 04:50","price":495237},{"date":"1396/05/02 05:00","price":495552},{"date":"1396/05/02 05:10","price":495723},{"date":"1396/05/02 05:20","price":495696},{"date":"1396/05/02 05:30","price":495736},{"date":"1396/05/02 05:40","price":495578},{"date":"1396/05/02 05:50","price":495460},{"date":"1396/05/02 06:00","price":495381},{"date":"1396/05/02 06:10","price":494711},{"date":"1396/05/02 06:20","price":495145},{"date":"1396/05/02 06:30","price":495027},{"date":"1396/05/02 06:40","price":494987},{"date":"1396/05/02 06:50","price":495381},{"date":"1396/05/02 07:00","price":495539},{"date":"1396/05/02 07:10","price":494882}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398