پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
500750
بیشترین: 
502550
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 502200 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 12:10","price":501400},{"date":"1396/05/02 12:30","price":501450},{"date":"1396/05/02 11:20","price":501150},{"date":"1396/05/02 11:30","price":500850},{"date":"1396/05/02 11:40","price":500750},{"date":"1396/05/02 11:50","price":501050},{"date":"1396/05/02 12:00","price":501150},{"date":"1396/05/02 12:20","price":501200},{"date":"1396/05/02 12:30","price":501150},{"date":"1396/05/02 01:00","price":501200},{"date":"1396/05/02 01:10","price":501150},{"date":"1396/05/02 01:40","price":501350},{"date":"1396/05/02 02:10","price":501650},{"date":"1396/05/02 02:20","price":501750},{"date":"1396/05/02 02:30","price":501900},{"date":"1396/05/02 02:40","price":502150},{"date":"1396/05/02 02:50","price":502050},{"date":"1396/05/02 03:10","price":502100},{"date":"1396/05/02 03:20","price":502050},{"date":"1396/05/02 03:50","price":502150},{"date":"1396/05/02 04:10","price":502200},{"date":"1396/05/02 04:20","price":502150},{"date":"1396/05/02 04:40","price":502100},{"date":"1396/05/02 04:50","price":502050},{"date":"1396/05/02 05:00","price":502150},{"date":"1396/05/02 05:10","price":502200},{"date":"1396/05/02 05:20","price":502300},{"date":"1396/05/02 05:30","price":502350},{"date":"1396/05/02 05:40","price":502300},{"date":"1396/05/02 05:50","price":502350},{"date":"1396/05/02 06:10","price":502250},{"date":"1396/05/02 06:20","price":502350},{"date":"1396/05/02 06:40","price":502450},{"date":"1396/05/02 06:50","price":502500},{"date":"1396/05/02 07:00","price":502550},{"date":"1396/05/02 07:10","price":502250},{"date":"1396/05/02 07:20","price":502350},{"date":"1396/05/02 07:50","price":502300},{"date":"1396/05/02 08:00","price":502400},{"date":"1396/05/02 08:10","price":502450},{"date":"1396/05/02 08:30","price":502350},{"date":"1396/05/02 08:40","price":502300},{"date":"1396/05/02 09:10","price":502250},{"date":"1396/05/02 09:20","price":502300},{"date":"1396/05/02 10:10","price":502250},{"date":"1396/05/02 11:20","price":502200}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398