کمترین: 
1200550
بیشترین: 
1200800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه امامی در امروز 1 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1200750 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/01 07:30","price":1200550},{"date":"1396/05/01 07:50","price":1200650},{"date":"1396/05/01 08:10","price":1200800},{"date":"1396/05/01 08:30","price":1200700},{"date":"1396/05/01 09:10","price":1200550},{"date":"1396/05/01 09:20","price":1200600},{"date":"1396/05/01 09:40","price":1200750}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1399