کمترین: 
114648
بیشترین: 
114648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 1 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 114648 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/01 07:10","price":114648}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1399