کمترین: 
496500
بیشترین: 
496600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در امروز 1 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 496600 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/01 07:10","price":496600},{"date":"1396/05/01 07:10","price":496550},{"date":"1396/05/01 07:20","price":496600},{"date":"1396/05/01 07:20","price":496600},{"date":"1396/05/01 08:50","price":496500},{"date":"1396/05/01 09:00","price":496600},{"date":"1396/05/01 09:00","price":496600}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399