دی اس DS3 مدل 2017

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/25 12:00","price":140000000},{"date":"1396/07/12 00:00","price":145000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":155000000},{"date":"1396/11/28 12:00","price":157000000}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1396