کیا کارنز

کیا کارنز

قیمت بازار
370000000
قیمت کارخانه
370000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
27,880
minus
یورو
34,133
equal
درهم امارات (حواله)
7,905
minus
آرشیو کامل قیمت کیا کارنز
{"date":"1396/04/21 04:07","price":169000000},{"date":"1396/06/15 00:00","price":173000000},{"date":"1396/06/16 12:00","price":175000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":186000000},{"date":"1396/11/12 12:00","price":189000000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":199000000},{"date":"1396/12/07 00:00","price":205000000},{"date":"1396/12/21 12:00","price":210000000},{"date":"1396/12/27 00:00","price":205000000},{"date":"1397/01/30 00:00","price":215000000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":231000000},{"date":"1397/02/30 00:00","price":241000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":251000000},{"date":"1397/03/09 12:00","price":271000000},{"date":"1397/03/20 00:00","price":281000000},{"date":"1397/03/29 00:00","price":310000000},{"date":"1397/04/02 12:00","price":330000000},{"date":"1397/04/04 12:00","price":350000000},{"date":"1397/04/10 12:00","price":370000000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399