هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":112000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":113000000},{"date":"1396/06/12 00:00","price":116000000},{"date":"1396/06/15 00:00","price":117000000},{"date":"1396/06/16 12:00","price":118000000},{"date":"1396/06/30 00:00","price":115000000},{"date":"1396/07/05 00:00","price":123000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":126000000},{"date":"1396/12/09 00:00","price":123000000},{"date":"1397/01/30 00:00","price":126000000}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1398