هیوندای النترا 2.0 نیوفیس دوایربگ 2017

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":131000000},{"date":"1396/05/24 00:00","price":134000000},{"date":"1396/05/30 00:00","price":136000000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":138000000},{"date":"1396/06/15 00:00","price":141000000},{"date":"1396/06/16 12:00","price":143000000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1398