میتسوبیشی اوتلندر 2017 . اتاق جدید - تیپ 5

میتسوبیشی اوتلندر 2017 . اتاق جدید - تیپ 5

قیمت بازار
620000000
قیمت کارخانه
620000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
26,850
equal
یورو
31,870
plus
درهم امارات (حواله)
7,360
equal
آرشیو کامل قیمت میتسوبیشی اوتلندر 2017 . اتاق جدید - تیپ 5
{"date":"1396/04/21 04:07","price":218800000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":218900000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":259000000},{"date":"1397/01/30 00:00","price":290000000},{"date":"1397/02/19 00:00","price":296000000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":315000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":340000000},{"date":"1397/03/20 00:00","price":360000000},{"date":"1397/03/23 00:00","price":370000000},{"date":"1397/03/29 00:00","price":390000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":400000000},{"date":"1397/04/21 12:00","price":410000000},{"date":"1397/05/03 00:00","price":430000000},{"date":"1397/05/07 11:35","price":410000000},{"date":"1397/05/08 00:00","price":430000000},{"date":"1397/05/29 00:00","price":460000000},{"date":"1397/06/07 12:00","price":470000000},{"date":"1397/06/13 12:00","price":480000000},{"date":"1397/07/01 00:00","price":500000000},{"date":"1397/07/04 12:00","price":520000000},{"date":"1397/07/14 14:06","price":530000000},{"date":"1397/07/22 12:00","price":550000000},{"date":"1397/07/28 00:00","price":530000000},{"date":"1397/08/02 12:00","price":550000000},{"date":"1397/08/04 00:00","price":520000000},{"date":"1397/08/09 12:00","price":515000000},{"date":"1397/09/22 12:00","price":530000000},{"date":"1397/10/12 00:00","price":535000000},{"date":"1397/10/19 00:00","price":510000000},{"date":"1397/11/09 00:00","price":520000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":550000000},{"date":"1397/12/06 00:00","price":620000000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1399