لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":341000000},{"date":"1396/04/26 12:00","price":347000000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":355000000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":375000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":625000000},{"date":"1396/11/12 12:00","price":630000000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":610000000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":590000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1396