سانگ‌یانگ تیولی ( اسپرت )

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":110000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":112000000},{"date":"1396/07/22 11:48","price":113000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398