رنو داستر تک دیفرانسیل 2017

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":108000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":139000000},{"date":"1396/12/09 00:00","price":140000000},{"date":"1397/01/30 00:00","price":142000000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":146000000}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1398