رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":112000000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":111000000},{"date":"1396/06/07 00:00","price":112000000},{"date":"1396/06/15 00:00","price":114000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":133000000},{"date":"1396/12/09 00:00","price":135000000},{"date":"1397/01/30 00:00","price":141000000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":146000000}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1398