تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":242000000},{"date":"1396/04/26 12:00","price":240000000},{"date":"1396/06/12 00:00","price":265000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":268000000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":273000000},{"date":"1396/06/30 00:00","price":270000000},{"date":"1396/07/13 00:00","price":265000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":345000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1396