بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":470000000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":465000000},{"date":"1396/06/09 00:00","price":475000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":480000000},{"date":"1396/06/30 00:00","price":493000000},{"date":"1396/07/22 11:47","price":500000000}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1398