بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":447000000},{"date":"1396/06/09 00:00","price":457000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":465000000},{"date":"1396/07/22 11:47","price":460000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1397