بی‌ام و 730LI تیپ Prestige

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":715000000},{"date":"1396/06/09 00:00","price":725000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":735000000},{"date":"1396/07/07 00:00","price":755000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398