بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":630000000},{"date":"1396/06/09 00:00","price":650000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":660000000},{"date":"1396/07/07 00:00","price":650000000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1398