ام جی GT

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":109000000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":112000000},{"date":"1396/11/07 15:09","price":110000000}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1398