دی‌اس DS5 مدل 2017

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":230000000},{"date":"1396/06/05 00:00","price":233000000},{"date":"1396/07/12 00:00","price":238000000},{"date":"1396/11/07 18:34","price":252000000},{"date":"1396/11/28 12:00","price":262000000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":272000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":310000000}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1398