وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":72300000},{"date":"1396/05/31 00:00","price":72500000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":72600000},{"date":"1396/07/02 00:00","price":73500000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":76000000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":76500000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1396