هیوندای سانتافه DM

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":235000000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":243000000},{"date":"1396/06/12 00:00","price":246000000},{"date":"1396/06/16 12:00","price":256000000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":258000000},{"date":"1396/07/02 00:00","price":263000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":312000000},{"date":"1396/11/12 12:00","price":313000000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":315000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1396