هیوندای توسان TL

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":191000000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":197000000},{"date":"1396/06/12 00:00","price":203000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":205000000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":208000000},{"date":"1396/07/13 00:00","price":205000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":262000000},{"date":"1396/11/12 12:00","price":263000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1396