لیفان X60 دنده ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":55000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":61560000},{"date":"1396/12/10 00:00","price":55000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398