لیفان 820

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":88500000},{"date":"1396/06/19 12:00","price":90000000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":91300000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":91500000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":93500000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":93800000},{"date":"1396/12/02 12:00","price":95000000}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1396