جک S5 دنده ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":84000000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":86000000},{"date":"1396/06/19 12:00","price":86500000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":86000000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":90000000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":91000000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":92000000},{"date":"1396/11/29 00:00","price":95000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1396