جک J5 اتوماتیک

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":65000000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":64700000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":65000000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":64800000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":67500000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":67800000},{"date":"1397/02/30 00:00","price":68000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398