رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":54000000},{"date":"1396/04/24 12:00","price":54100000},{"date":"1396/05/13 12:00","price":54300000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":54500000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":54700000},{"date":"1396/06/13 00:00","price":54200000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":54000000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":54200000},{"date":"1396/06/30 00:00","price":54500000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":54900000}
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398